Infobestand

Per etappe kunt u een bestand downloaden in PDF opmaak met  informatie  over het gebied maar dat doen aan de hand van de concrete sporen die u zelf kunt waarnemen. Per regio hebben we heel verschillende landschapstypen met een eigen ontstaansgeschiedenis.  Het boeiende van Groningen is hoeveel er bewaard is gebleven en hoe sterk dat nog zichtbaar is. U u leert het landschap te lezen als het ware aan de hand van de kenmerken die u waarneemt en ze ook in landschappelijk en historische perspectief te plaatsen.

Met cultuurhistorische informatie krijgt in een breed scala  aan informatie over bijv.  schansen uit de 80 jarige oorlog, tot kerken uit de middeleeuwen, bouwstijlen, dijken en zijlen, maar ook relevante musea,  molens, historische panden, archeologische waardevolle landschapselementen enz.

Met dit infobestand ontvangt u informatie over datgene wat u op de route tegenkomt:

  • type landschap en cultuurhistorische achtergrond
  • dorpen en archeologie
  • architectuur
  • natuur
  • Kerken, exterieur en interieur
  • kloosterterreinen
  • borgen
  • wierden
  • locale bijzonderheden etc.

De informatie is afkomstig van  websites als Wikipedia. Het Groninger Landschap, Stichting Oude Groninger Kerken, Historische verenigingen, landschapsgeschiedenis, Groninger Kerken in beeld.  De websites worden vermeld in het menu ” Over Ons”  en dan de pagina “Bronnen”.

%d bloggers liken dit: