Partners

We hebben diverse vormen van samenwerking met externe partners. We zijn nog steeds op zoek naar partners om elkaar onderling te versterken. Mocht u met ons willen samenwerken dan kunt u ons benaderen via het contactformulier op de website.

Geformaliseerde samenwerking:

  1. Stichting Oude Groninger Kerken;                   Formele partnership om de Groninger kerken te promoten en het bezoek te stimuleren.

2. Raad van Kerken in Groningen en Drenthe; convenant om het pelgrimeren te stimuleren en afspraken om gemeenschappelijk de lokale kerken te benaderen,

Met de volgende partners hebben we samenwerkingsafspraken gemaakt:

  1. Marketing Groningen;                                                                          Samenwerking in promotie.

2. Routebureau Groningen;                                  Samenwerking met netwerk van routes.

3. Tocht om de Noord;                                             Samenwerking om elkaar te versterken en om samen themagerichte routes te ontwikkelen.

4.  Sanne Meijer Onderweg reisblog over Groningen.                               Er staan verwijzingen bij Sanne’s reisverhalen naar de route van SPiG en vice versa.

Afspraken omtrent bronnenmateriaal op de website zie hiervoor de pagina met “bronnen“.

%d bloggers liken dit: